(1)
Krupa, B. . Stanisław Gombiński (Jan Mawult), Wspomnienia Policjanta Z Warszawskiego Getta, Red. I Wprowadzenie Marta Janczewska, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań Nad Zagładą Żydów I Żydowski Instytut Historyczny, 2010, 282 S. ZZSiM 2011, 559-564.