(1)
Krupa, B. . O nieobecności Zagłady, Czyli Czytanie Rozmów Z Katem Kazimierza Moczarskiego. ZZSiM 2011, 279-302.