(1)
Libionka, D. Narodowa Organizacja Wojskowa I Narodowe Siły Zbrojne Wobec Żydów Pod Kraśnikiem – Korekta Obrazu. ZZSiM 2011, 23-62.