(1)
Kowalska-Leder, J. . Andrzej Bart, Fabryka muchoƂapek, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010. ZZSiM 2010, 319-322.