(1)
Haska, A.; Bańkowska, A. Powojenni Lokatorzy Budynku Przy Ul. Tłomackie 5. ZZSiM 2012, 430-442.