(1)
PajÄ…czkowska, A. Obraz Odzyskany. Fotograficzne Portrety Ocalonych. ZZSiM 2012, 383-402.