(1)
Walicki, J. Zygmunt Messing – Dzieje Żyda O życiorysie Niezgodnym Z regułą. ZZSiM 2012, 362-382.