(1)
Królak, S. B. Spacerem Po Getcie. Doświadczenie Przestrzeni Getta W Łodzi I W Warszawie Z Perspektywy Pieszego. ZZSiM 2020, 613-612.