(1)
Grzanka, B. Działalność SS-Sonderkommando Kulmhof W Lutym I Marcu 1942 R. W świetle dowodów księgowych Sonderkonto 12300 Z Zasobu Archiwum Państwowego W Łodzi. ZZSiM 2020, 600-612.