(1)
Bryk, A. „Najlepsze Dziecko Prezesa” – Poczta W Getcie łódzkim (1939–1944). ZZSiM 2020, 523-553.