(1)
Persak, K. Co Dziś Wiemy O Niemieckich Represjach Za Pomoc Udzielaną Żydom? O książce Represje Za Pomoc Żydom Na Okupowanych Ziemiach Polskich W Czasie II Wojny światowej . ZZSiM 2020, 761-791.