(1)
Haska, A. „…udostępnione Jak Najszerszym Rzeszom czytelników…” Wydania Krytyczne Prac Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej Seria ŻIH Żydowskiej Komisji Historycznej. ZZSiM 2020, 857-860.