(1)
Wiatr, E. Ruch Hachszarowy W Getcie łódzkim 1940–1941 W świetle dokumentów. ZZSiM 2020, 55-82.