(1)
Lower, W. Sprawcy I Sprawczynie Zagłady a podejście Do sprawiedliwości W NRD W Latach 1949–1963. ZZSiM 2012, 237-268.