(1)
Persak, K. . Ekshumacja, której (prawie) Nie było. Prace Archeologiczno-Ekshumacyjne W Jedwabnem W 2001 R. I Ich Wyniki. ZZSiM 2018, 248-275.