(1)
Sturdy Colls, C. O Tym, Co minęło, Lecz Nie zostało Zapomniane: Badania Archeologiczne Na Terenie byłego Obozu zagłady W Treblince. ZZSiM 2012, 83-118.