(1)
Haska, A. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Być świadkiem Zagłady”(Warszawa, 22–23 Kwietnia 2013 r.). ZZSiM 2013, 653-655.