(1)
Sobelman, M. Avihu Ronen, Nidona Lechaim [Skazana Na ┼╝ycie]. ZZSiM 2013, 647-650.