(1)
Borowicz, J. Anatol Chari, Timothy Braatz, Podczłowiek. Wspomnienia członka Sonderkomanda. ZZSiM 2013, 636-640.