(1)
Borowicz, J. Joshua M. Greene, Sprawiedliwość W Dachau. Opowieść O Procesach nazistów. ZZSiM 2013, 633-635.