(1)
Wosińska, M. Ewa Domańska, Historia Egzystencjalna. ZZSiM 2013, 622-624.