(1)
Szuchta, R.; Trojański, P. Jak Pisać podręczniki Szkolne O Zagładzie? Na Marginesie Recenzji książki Pt. Zrozumieć Holokaust. ZZSiM 2013, 591-595.