(1)
Żółkiewska, A. Monika Polit, „Moja żydowska Dusza Nie Obawia Się Dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie. ZZSiM 2013, 560-568.