(1)
Löw, A. Monika Polit, „Moja żydowska Dusza Nie Obawia Się Dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie. ZZSiM 2013, 556-559.