(1)
Kijek, K. . Zanim Stał Się Przytyk. Ruch Narodowy a Geneza zajść antyżydowskich W wojewódzkie Kieleckim W Latach 1931–1935. ZZSiM 2018, 45-79.