(1)
Taras, M. Źródła Autobiograficzne W Zbiorach Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego W Warszawie. ZZSiM 2013, 508-520.