(1)
Weinbaum, L. Epizod Z Biografii Dawida WdowiĊ„skiego. ZZSiM 2013, 501-507.