(1)
Person, K. Mówi Jürgen Stroop. Proces Likwidatora Powstania W Getcie Warszawskim Przed Sądem Wojewódzkim W Warszawie. ZZSiM 2013, 380-426.