(1)
Bańkowska, A.; Romanik, W. Podziemne Archiwum Getta Białostockiego. Archiwum Mersika–Tenenbauma. ZZSiM 2013, 257-273.