(1)
Legge, Jr., J. S. . Opór Wobec procesów W Sprawie Zbrodni Wojennych: Masakra W Malmédy, Niemieckie Kościoły a Kontrwywiad amerykański CIC. ZZSiM 2013, 173-203.