(1)
Grabowski, J. Powojenne Dochodzenia Policyjne We Francji, Czyli próba Samooczyszczenia Paryskiej Prefektury Policji W Latach 1944–1946. ZZSiM 2013, 141-156.