(1)
Prusin, A. V. Polska Norymberga: Siedem procesów Przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, 1946–1948. ZZSiM 2013, 116-140.