(1)
Dreifuss, H. Badania Nad życiem Religijnym Żydów W Polsce Podczas Zagłady – główne źródła I Podstawowe Zagadnienia. ZZSiM 2013, 48-85.