(1)
Kowalska-Leder, J. Wszechobecność Sprawiedliwych. ZZSiM 2014, 1073-1082.