(1)
Obirek, S. . Dariusz Libionka (red.), Obóz zagłady W Bełżcu W Relacjach Ocalonych I Zeznaniach Polskich świadków. ZZSiM 2014, 1008-1015.