(1)
Haska, A. Frédéric Rousseau, Żydowskie Dziecko Z Warszawy. Historia Pewnej Fotografii. ZZSiM 2014, 1005-1007.