(1)
Głowiński, M. Błoński’s Essay Years Later. ZZSiM 2008, 23-30.