(1)
Libionka, D.; Grabowski, J. Meldunki Obwodu „Praga” Policji Polskiej O Zatrzymaniach Żydów W Warszawie W Okresie maj–lipiec 1943 R. ZZSiM 2014, 592-621.