(1)
Cieślińska-Lobkowicz, N. Habent Sua Fata Libelli. Okupacyjny Rynek Sztuki W Warszawie a własność żydowska. ZZSiM 2014, 185-208.