(1)
Obirek, S. . Stanisław Musiał, Wyrzut Sumienia. Wokół Relacji chrześcijańsko- -żydowskich I Polsko-żydowskich, Red. I wybór tekstów Janusz Poniewierski, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2019, 248 S. ZZSiM 2019, 814-816.