(1)
Cieślińska-Lobkowicz, N. Żydowska Biblia Pauperum. ZZSiM 2015, 743-752.