(1)
Ziółkowska, A. Patrick Montague, Chełmno. Pierwszy Nazistowski obóz zagłady. ZZSiM 2015, 682-688.