(1)
Ferenc, M. . Empatia Jako Szansa I Jako Ograniczenie. ZZSiM 2019, 788-794.