(1)
Cieślińska-Lobkowicz, N. Centrum Dokumentacji Nazizmu W Monachium I Obywatelska pamięć Niemiec. ZZSiM 2016, 653-658.