(1)
Kopciowski, A. Sefer Praga. Księga pamięci Warszawskiej Pragi. ZZSiM 2016, 516-533.