(1)
GiebuĊ‚towski, J. Dzieje Jednej Faktury. Glosa Do Przypisu, Czyli Central Park Heinricha Himmlera. ZZSiM 2016, 334-353.