(1)
Libionka, D. Odpowiedź Na List Joshui Zimmermana. ZZSiM 2017, 880-882.