(1)
Bańkowska, A. Żydowska Samopomoc Społeczna W Okresie Akcji „Reinhardt” . ZZSiM 2017, 276-294.