(1)
Rappak, W. . Polskie państwo, Polscy Obywatele, Polscy Żydzi. Kilka Refleksji O książce Adama Puławskiego Wobec „niespotykanego W Dziejach mordu”. ZZSiM 2019, 609-632.