(1)
Goldberg, A. Głos Ofiary I Estetyka Melodramatu W Historii. ZZSiM 2009, 221-240.